ΧΑΛΙΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΟΚΕΤΕΣ - ΔΡΑΜΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Μοκέτα LUXE 1281

•Ελληνικό προϊόν.Ελληνικό προϊόν από μία εξ’ ολοκλήρου ελληνική βιομηχανία. •Αντιολισθητικό υπόστρωμα.Το ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμά τους είναι αντιολισθητικό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους χωρίς τη χρήση ταινιών συγκόλλησης διπλής όψης ή άλλων μέσων σ [...]

 
Μοκέτα LUXE 1179

•Ελληνικό προϊόν.Ελληνικό προϊόν από μία εξ’ ολοκλήρου ελληνική βιομηχανία. •Αντιολισθητικό υπόστρωμα.Το ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμά τους είναι αντιολισθητικό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους χωρίς τη χρήση ταινιών συγκόλλησης διπλής όψης ή άλλων μέσων σ [...]

 
Μοκέτα LUXE 1269 & 1270

•Ελληνικό προϊόν.Ελληνικό προϊόν από μία εξ’ ολοκλήρου ελληνική βιομηχανία. •Αντιολισθητικό υπόστρωμα.Το ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμά τους είναι αντιολισθητικό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους χωρίς τη χρήση ταινιών συγκόλλησης διπλής όψης ή άλλων μέσων σ [...]

 
Μοκέτα LUXE 1073

•Ελληνικό προϊόν.Ελληνικό προϊόν από μία εξ’ ολοκλήρου ελληνική βιομηχανία. •Αντιολισθητικό υπόστρωμα.Το ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμά τους είναι αντιολισθητικό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους χωρίς τη χρήση ταινιών συγκόλλησης διπλής όψης ή άλλων μέσων σ [...]

 
Μοκέτα LUXE 1207

•Ελληνικό προϊόν.Ελληνικό προϊόν από μία εξ’ ολοκλήρου ελληνική βιομηχανία. •Αντιολισθητικό υπόστρωμα.Το ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμά τους είναι αντιολισθητικό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους χωρίς τη χρήση ταινιών συγκόλλησης διπλής όψης ή άλλων μέσων σ [...]

 
Μοκέτα LUXE 1119

•Ελληνικό προϊόν.Ελληνικό προϊόν από μία εξ’ ολοκλήρου ελληνική βιομηχανία. •Αντιολισθητικό υπόστρωμα.Το ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμά τους είναι αντιολισθητικό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους χωρίς τη χρήση ταινιών συγκόλλησης διπλής όψης ή άλλων μέσων σ [...]