ΧΑΛΙΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΟΚΕΤΕΣ - ΔΡΑΜΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
TOY 11791-017

Μοκέτα Loop Pile HD με υπόστρωμα antislip , τελικό βάρος 1100 gr/m². Διαστάσεις : 133x190 , 160x240.

 
TOY 1558-017

Μοκέτα Loop Pile HD με υπόστρωμα antislip , τελικό βάρος 1100 gr/m². Διαστάσεις : 133x190 , 160x240.

 
TOY 11768-017

Μοκέτα Loop Pile HD με υπόστρωμα antislip , τελικό βάρος 1100 gr/m². Διαστάσεις : 133x190 , 160x240.

 
TOY 1561-017

Μοκέτα Loop Pile HD με υπόστρωμα antislip , τελικό βάρος 1100 gr/m². Διαστάσεις : 133x190 , 160x240 & 200x250.

 
TOY 11784-017

Μοκέτα Loop Pile HD με υπόστρωμα antislip , τελικό βάρος 1100 gr/m². Διαστάσεις : 133x190 , 160x240 & 200x250.

 
TOY 1559-017

Μοκέτα Loop Pile HD με υπόστρωμα antislip , τελικό βάρος 1100 gr/m². Διαστάσεις : 133x190 , 160x240.