ΧΑΛΙΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΟΚΕΤΕΣ - ΔΡΑΜΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Hamilton G468F CREAM

100% Frize | 224.000 κόμποι | 2.050 gr/m

 
Hamilton G468D CREAM

100% Frize | 224.000 κόμποι | 2.050 gr/m

 
Hamilton G468A CREAM

100% Frize | 224.000 κόμποι | 2.050 gr/m

 
Hamilton G343A LIGHT LILA

100% Frize | 224.000 κόμποι | 2.050 gr/m

 
Hamilton G468G CREAM

100% Frize | 224.000 κόμποι | 2.050 gr/m

 
Hamilton G466A PURPLE

100% Frize | 224.000 κόμποι | 2.050 gr/m