ΧΑΛΙΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΟΚΕΤΕΣ - ΔΡΑΜΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ONLY SKIN - ORANGE SMALL BLOCK

Δερμάτινο χαλί, υπό τις σχεδιαστικές οδηγίες του Μάκη Τσέλιου.

 
ONLY SKIN - ORANGE BIG BLOCK

Δερμάτινο χαλί, υπό τις σχεδιαστικές οδηγίες του Μάκη Τσέλιου.

 
ONLY SKIN - GOLD SMALL BLOCK

Δερμάτινο χαλί, υπό τις σχεδιαστικές οδηγίες του Μάκη Τσέλιου.

 
ONLY SKIN - GOLD BIG BLOCK

Δερμάτινο χαλί, υπό τις σχεδιαστικές οδηγίες του Μάκη Τσέλιου.

 
ONLY SKIN - DARK BROWN SMALL BLOCK

Δερμάτινο χαλί, υπό τις σχεδιαστικές οδηγίες του Μάκη Τσέλιου.

 
ONLY SKIN - DARK BROWN BIG BLOCK

Δερμάτινο χαλί, υπό τις σχεδιαστικές οδηγίες του Μάκη Τσέλιου.